ابلاغ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی

162

سازمان بورس به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 2، 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در شش فصل، 43 ماده و 28 تبصره در تاریخ 1401/07/18 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، را به کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و تمامی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.